ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเรียนออนไลน์ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 705) 09 พ.ค. 64
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 728) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 763) 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19 ฉบับที่ ๕ (อ่าน 758) 17 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19 ฉบับที่ ๔ (อ่าน 720) 14 เม.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 807) 14 เม.ย. 64