ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาลปีที่ 2
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาลปีที่ 2
เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยฝึกการใช้สมาธิ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก เพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย
- การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2564,19:48   อ่าน 1445 ครั้ง