ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาลปีที่ 3
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาลปีที่ 3
เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยฝึกการใช้สมาธิ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก เพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย
- การรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้น
- การตัดกระดาษรูปแนวโค้งได้
- การเขียนรูปส่มเหลี่ยมตามแบบได้อย่างชัดเจน
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2564,19:43   อ่าน 558 ครั้ง