รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา
19/1-2 หมู่ที่ 10 ซอยมิตรสัมพันธ์ 10   ตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-286552 เบอร์แฟกส์ 044-286552
Email : archaraschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :